naar 'O Kostelijkste vrucht...' van J.H.Leopold
ONRUST
vannacht ging je rechtop zitten en je keek in me...


ALLE GEDICHTEN

Het archief van bewegende gedichten die Tonnus Oosterhoff tussen 1998 en 2014 publiceerde. Veel daarvan en de meeste vertalingen op deze site kwamen tot stand met een gezamelijke subsidie van het Fonds voor de Beeldende Kunsten en Bouwkunst en het Nederlands Letterenfonds.


© Tonnus Oosterhoff. Voor overname of ander gebruik, neem contact op met info@debezigebij.nl